Design and Optimization of In-Cycle Closed-Loop Combustion Control with Multiple Injections

Carlos Jorques Moreno

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

135 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Design and Optimization of In-Cycle Closed-Loop Combustion Control with Multiple Injections”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap