Design and Optimization of In-Cycle Closed-Loop Combustion Control with Multiple Injections

Carlos Jorques Moreno

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

135 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat