Design and rationale of TROCADERO: A TRial Of Caffeine to Alleviate DyspnEa Related to ticagrelOr.

Daniel Lindholm, Robert F Storey, Christina Christersson, Sigrun Halvorsen, Erik L Grove, Oscar Braun, Christoph Varenhorst, Stefan K James

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 !!Citations (SciVal)

Sammanfattning

Ticagrelor treatment has the side effect of increased incidence of dyspnea. Adenosine-induced dyspnea is augmented by ticagrelor and can be alleviated with the adenosine antagonist theophylline. Caffeine is a closely related xanthine derivative.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)465-470
TidskriftAmerican Heart Journal
Volym170
Utgåva3
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Design and rationale of TROCADERO: A TRial Of Caffeine to Alleviate DyspnEa Related to ticagrelOr.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här