Design and verification of discontinuity regions in reinforced concrete structures with the strut and tie method: Stress redistribution due to cracking and plastic deformation

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

103 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
  • Institutionen för bygg- och miljöteknologi
Handledare
  • Mårtensson, Annika, handledare
  • Larsson Ivanov, Oskar, Biträdande handledare
Sponsorer för avhandling
Tilldelningsdatum2023 dec. 14
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-87993-23-7
ISBN (elektroniskt)978-91-87993-24-4
StatusPublished - 2023

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infrastrukturteknik
  • Teknisk mekanik

Citera det här