Design av kognitiv assistans

Arne Svensk

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

421 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

De senaste tjugo åren har många personer med utvecklingsstörning valt att flytta till egna lägenheter med olika former av assistans. För de flesta har det inneburit ett ökat personligt ansvar för olika uppgifter i hemmet. Några har klarat detta utan probl
Originalspråksvenska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
  • Certec - Rehabiliteringsteknik och Design
Handledare
  • Jönsson, Bodil, handledare
ISBN (tryckt)91-631-0782-1
StatusPublished - 2001

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Citera det här