Design Issues in VLSI Implementation of Image Processing Hardware Accelerators - Methodology and Implementation

Hongtu Jiang

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Design Issues in VLSI Implementation of Image Processing Hardware Accelerators - Methodology and Implementation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap