Design of a Clinical Vocal Loading Test With Long-Time Measurement of Voice.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

43 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

The aim of this study was to design a clinical vocal loading task (VLT) and to track vocal loading and recovery in voice-healthy subjects.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)261.e13
TidskriftJournal of Voice
Volym29
Utgåva2
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Övrig annan medicin och hälsovetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Design of a Clinical Vocal Loading Test With Long-Time Measurement of Voice.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här