Design of Orthogonal MIMO Handset antennas based on characteristic mode manipulation at frequency bands below 1 GHz

Hui Li, Zachary Miers, Buon Kiong Lau

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

412 Nedladdningar (Pure)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat