Design of Reconfigurable Hardware Architectures for Real-time Applications

Thomas Lenart

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Design of Reconfigurable Hardware Architectures for Real-time Applications”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap