Design, synthesis and evaluation of spiro-bicyclo[2.2.2]octane derivatives as paclitaxel mimetics

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

561 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Design, synthesis and evaluation of spiro-bicyclo[2.2.2]octane derivatives as paclitaxel mimetics”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar