Designing remedial education. Education meets psychiatry.

Eve Mandre

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Sammanfattning

Education and psychiatry meet as a result of a teacher broadening her scope to encompass adult psychiatry. Eve Mandre sheds light on the silent knowledge inherent in remedial education by highlighting the individual factors involved and putting words t
Originalspråkengelska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
  • Certec - Rehabiliteringsteknik och Design
Handledare
  • Jönsson, Bodil, handledare
StatusPublished - 1999

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Designing remedial education. Education meets psychiatry.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här