Designing virtual natural environments for older adults in residential care facilities

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Designing virtual natural environments for older adults in residential care facilities”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.