Desloratadine and loratadine use associated with improved melanoma survival

Ildikó Fritz, Philippe Wagner, Matteo Bottai, Hanna Eriksson, Christian Ingvar, Isabelle Krakowski, Kari Nielsen, Håkan Olsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Sammanfattning


Originalspråkengelska
Sidor (från-till)2096-2099
Antal sidor4
TidskriftAllergy
Volym75
Nummer8
Tidigt onlinedatum2020 mars 14
DOI
StatusPublished - 2020 aug.

Bibliografisk information

This article is protected by copyright. All rights reserved.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Dermatologi och venereologi

Citera det här