Desmopressin som hemostatikum. Selektiv behandling har bäst effekt.

A Flordal, Ulf Schött

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Bidragets översatta titel Desmopressin as a hemostatic. Selective treatment is most effective
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)236-238
TidskriftLäkartidningen
Volym91
Utgåva4
StatusPublished - 1994

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

Citera det här