Desmopressin in vitro effects on platelet function, monitored with Multiplate, ROTEM and Sonoclot.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Desmopressin in vitro effects on platelet function, monitored with Multiplate, ROTEM and Sonoclot.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar