Trots tveksamheter kring betydelsen av fettintag: Livsstilsåtgärder är fortsatt viktiga för att förebygga hjärt-kärlsjukdom

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Bidragets titel på inmatningsspråkDespite uncertainties about the significance of fat intake: life style interventions are still important for the prevention of cardiovascular diseases
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)481
TidskriftLäkartidningen
Volym103
Utgåva7
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan klinisk medicin

Citera det här