Destination net-zero: what does the international energy agency roadmap mean for tourism?

Daniel Scott, Stefan Gössling

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Destination net-zero: what does the international energy agency roadmap mean for tourism?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap

Mark- och miljövetenskap