Det autoimmuna jaget: om att sätta gränser

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Att leva med en autoimmun sjukdom som typ 1-diabetes innebär att man tvingas till ställningstaganden som en frisk individ sällan eller aldrig behöver ta i beaktande. Dessa ställningstaganden kan utifrån sett tyckas vara obetydliga men är för diabetikern livsviktiga. Denna artikel är skriven utifrån ett första-personsperspektiv och lyfter fram aspekter som blir en del i en slags överlevnadsstrategi för vardagen och som relateras till samtidens alltmer accelererande livstempo där prestation sätts i fokus. Istället vill jag betona pausens betydelse för överlevnad eftersom denna bildar själva överlevnadsstrategins ramverk.
Originalspråksvenska
Artikelnummer6
Sidor (från-till)280-287
Antal sidor8
TidskriftSocialmedicinsk tidskrift
Volym93
Nummer3
StatusPublished - 2016 juli 9

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Kulturstudier

Fria nyckelord

 • diabetes typ 1
 • autoimmun sjukdom
 • jaget
 • identitet
 • gränser
 • paus
 • social acceleration
 • självstudie
 • prestation
 • disciplin
 • frihet

Citera det här