Det förflutna är ett främmande land: Medierade minnen av Jugoslavien i postjugoslavisk dokumentärfilm

Sanjin Pejkovic

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

2819 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

I samband med det forna Jugoslaviens upplösning, under och efter de krig som kom att dominera mediebilder av området, har det gjorts dokumentärfilmer som på olika sätt berört det tragiska efterspelet av Josip Broz Titos och landets död. Jugoslaviens kollaps var en historisk händelse av stor betydelse för de individer och det kollektiv som utgjorde landet, men också för regionen, för Europa och världen. Olika berättelser och förklaringar om hur landet fallit sönder har sedan dess dominerat filmrepresentationer av det förflutna. Många var de filmer vars avsikt var att klargöra och på mer eller mindre didaktiska sätt förklara landets upplösning och de efterföljande krigen. Trots mängden postjugoslaviska dokumentärfilmer, har mer ingående analyser av dessa sällan hittat sin plats i akademiska studier.
Det förflutna är ett främmande land analyserar filmrepresentationer av Jugoslavien och Josip Broz Tito. Tematiskt berörs medierade minnen och minneskonflikter av Tito och landet. Studien undersöker huruvida de utvalda filmernas syn på det förflutna överensstämmer eller är i konflikt med rådande ideologiska skiftningar efter kommunismens fall.
Avhandlingen tar upp filmrepresentationer av Jugoslavien och Josip Broz Tito, landets president, tillika diktator, mellan 1945 och 1980. Tematiskt berörs medierade minnen av Tito och landet. Den centrala frågan är hur och varför vissa audiovisuella minnen gestaltas på olika vis. Även om historia och historieskrivning utgör viktiga komponenter i avhandlingen, kommer koncentrationen snarare att ligga på medierade minnen och minneskonflikter som uppstått efter Jugoslaviens sönderfall. Rent konkret analyseras filmernas teman och stilgrepp för att försöka uttyda hur deras form kan kopplas till innehåll. Olika minnesstrategier kartläggs med hjälp av stilmässiga och tematiska filmanalyser. Avhandlingen försöker reda ut huruvida de utvalda filmers syn på det förflutna överensstämmer eller är i konflikt med rådande ideologiska skiftningar efter kommunismens fall.
Avsikten med studien är att nyansera och kritiskt granska parallella minnesspår i en region som saknar en enhetlig syn på det förflutna.
Originalspråksvenska
Handledare
  • Hedling, Erik, handledare
  • Gustafsson, Tommy, Biträdande handledare
UtgivningsortLund
Förlag
Tryckta ISBN 978-91-88899-15-6
Elektroniska ISBN 978-91-88899-16-3
StatusPublished - 2019 feb 9

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2019-02-09
Time: 10:15
Place: Hörsalen, Språk- och litteraturcentrum, Helgonabacken 12, Lund
External reviewer(s)
Name: Sundholm, John
Title: professor
Affiliation: Stockholms universitet
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia och arkeologi
  • Filmvetenskap

Nyckelord

  • film
  • Jugoslavien
  • Josip Broz Tito
  • film och minne
  • filmteori
  • Nationalism

Citera det här