Det finansiella systemet och den ekonomiska tillväxten: Svenska erfarenheter 1834-1991

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapportForskning

182 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning


Syftet med denna studie är att belysa sambandet mellan den ekono- miska tillväxten och det finansiella systemet. Här behandlas följande centrala fråga: Påverkas tillväxttakten av den finansiella sektorn eller är det tillväxten som driver utvecklingen av det finansiella systemet? Studien, som vilar på en granskning av internationella forsknings- resultat från främst 1990-talet, omfattar en statistisk undersökning av tillväxten och kreditgivningen i Sverige under perioden 1834-1991 – den första undersökningen av sitt slag för vårt land. Denna under- sökning bygger på en modell där den ekonomiska tillväxten i Sverige bestäms av faktorer som teknologiska framsteg, mängden human- kapital, investeringsverksamheten samt den finansiella utvecklingen. Slutsatsen är att ett väl fungerande finansiellt system bör betraktas som en central förutsättning för snabb ekonomisk omvandling.
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationFinanssektorns framtid
Undertitel på värdpublikationSOU 2000: 11. Betänkande av Finansmarknadsutredningen
FörlagFritzes offentliga publikationer
Sidor165-236
Antal sidor71
ISBN (tryckt)9138211386
StatusPublished - 2000

Publikationsserier

NamnStatens offentliga utredningar
FörlagFritzes offentliga publikationer
ISSN (tryckt)0375-250X

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Citera det här