Det straffrättsliga ögonblicket - reflektioner kring straffrättens legitimitet med utgångspunkt i västernfilmen "The Man Who Shot Liberty Valance"

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråksvenska
TidskriftTidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland
Utgåva3-4
StatusPublished - 2004

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Citera det här