Detachment of affinity-captured bioparticles by elastic deformation of a macroporous hydrogel

Maria Dainiak, Ashok Kumar, Igor Galaev, Bo Mattiasson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

94 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Detachment of affinity-captured bioparticles by elastic deformation of a macroporous hydrogel”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi