Detailed modeling of hydrogen release and particle shrinkage during pyrolysis of inhomogeneous wood

Seyed Morteza Mousavi, Frederik Ossler, Charles E.A. Finney, Xue Song Bai, Hesameddin Fatehi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Detailed modeling of hydrogen release and particle shrinkage during pyrolysis of inhomogeneous wood”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.