Detecting longitudinal changes in activities of daily living (ADL) dependence: Optimizing ADL staircase response choices

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat