Detecting the impact of invasive species on native fauna: Cane toads (Bufo marinus), frillneck lizards (Chlamydosaurus kingii) and the importance of spatial replication

Beata Ujvari, Richard Shine, Thomas Madsen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Detecting the impact of invasive species on native fauna: Cane toads (Bufo marinus), frillneck lizards (Chlamydosaurus kingii) and the importance of spatial replication”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap