Detection of Brief Episodes of Atrial Fibrillation Based on Electrocardiomatrix and Convolutional Neural Network

Ricardo Salinas Martinez, Johannes de Bie, Nicoletta Marzocchi, Frida Sandberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Detection of Brief Episodes of Atrial Fibrillation Based on Electrocardiomatrix and Convolutional Neural Network”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Neuroscience