Detection of circulating and endothelial cell polymers of Z and wild type alpha 1-antitrypsin by a monoclonal antibody.

Sabina Janciauskiene, Ruta Dominaitiene, Nils Sternby, Eva Piitulainen, Sten Eriksson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

70 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)26540-26546
TidskriftJournal of Biological Chemistry
Volym277
Utgåva29
DOI
StatusPublished - 2002

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi

Citera det här