Detection of Phosphatidylethanol (PEth) in the Blood of Drivers in an Alcohol Ignition Interlock Program

Paul Marques, Therese Hansson, Anders Isaksson, Lisa Walther, Joseph Jones, Douglas Lewis, Mary Jones

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

24 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Detection of Phosphatidylethanol (PEth) in the Blood of Drivers in an Alcohol Ignition Interlock Program”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Samhällsvetenskap