Detection of radioactive fragments in patients after radiological or nuclear emergencies using computed tomography and digital radiography.

Ünal Ören, Mats Hansson, Sören Mattsson, Christopher Rääf

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Detection of radioactive fragments in patients after radiological or nuclear emergencies using computed tomography and digital radiography.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap