Detection of radioactive fragments in patients after radiological or nuclear emergencies using computed tomography and digital radiography.

Ünal Ören, Mats Hansson, Sören Mattsson, Christopher Rääf

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat