Detection of transient-evoked otoacoustic emissions and the design of time windows

A Janusauskas, Leif Sörnmo, O Svensson, B Engdahl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Detection of transient-evoked otoacoustic emissions and the design of time windows”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap