Determinants and consequences of heavy episodic drinking among female sex workers in Ethiopia: A respondent-driven sampling study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Determinants and consequences of heavy episodic drinking among female sex workers in Ethiopia: A respondent-driven sampling study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap