Determination of Moisture Properties for Materials Exposed to the Indoor Air

Kaisa Svennberg

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

164 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

[abstract missing]
Originalspråkengelska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
  • Avdelningen för Byggnadsfysik
Handledare
  • Arfvidsson, Jesper, handledare
Förlag
Tryckta ISBN91-88722-27-9
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Husbyggnad

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Determination of Moisture Properties for Materials Exposed to the Indoor Air”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här