Determination of Novel Borrelia Genospecies in Swedish Ixodes ricinus Ticks.

Carl-Johan Fraenkel, Ulf Garpmo, Johan Berglund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

115 Citeringar (SciVal)
162 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Determination of Novel Borrelia Genospecies in Swedish Ixodes ricinus Ticks.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap