Determination of serum amyloid P component in seminal plasma and correlations with serum hormone levels in young, healthy men.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)
232 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Determination of serum amyloid P component in seminal plasma and correlations with serum hormone levels in young, healthy men.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar