Determination of the ability of high-frequency ECG to estimate left ventricular mass in humans, determined by magnetic resonance imaging.

Elin Trägårdh, Håkan Arheden, Jonas Pettersson, Galen S Wagner, Olle Pahlm

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)
101 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)157-162
TidskriftClinical Physiology and Functional Imaging
Volym26
Utgåva3
DOI
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysiologi

Citera det här