Determination of the parton distribution functions of the proton from ATLAS measurements of differential W± and Z boson production in association with jets

ATLAS Collaboration

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Determination of the parton distribution functions of the proton from ATLAS measurements of differential W± and Z boson production in association with jets”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi