Determination of the resistivity distribution along underground pipes in urban contexts using galvanic and capacitive methods

Simon Rejkjär, Cécile Finco, Cyril Schamper, Fayçal Rejiba, Alain Tabbagh, Jesper König, Torleif Dahlin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Determination of the resistivity distribution along underground pipes in urban contexts using galvanic and capacitive methods”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Fysik och astronomi