Determination of the Structures of Symmetric Protein Oligomers from NMR Chemical Shifts and Residual Dipolar Couplings

Nikolaos G. Sgourakis, Oliver F. Lange, Frank DiMaio, Ingemar André, Nicholas C. Fitzkee, Paolo Rossi, Gaetano T. Montelione, Ad Bax, David Baker

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

56 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Determination of the Structures of Symmetric Protein Oligomers from NMR Chemical Shifts and Residual Dipolar Couplings”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Medicin och livsvetenskap