Determining link weight system under various objectives for OSPF networks using a Lagrangian relaxation-based approach

Shekhar Srivastava, Gaurav Agrawal, Michal Pioro, Deep Medhi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

19 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Determining link weight system under various objectives for OSPF networks using a Lagrangian relaxation-based approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap