Determining the Association of the 5HTTLPR Polymorphism with Delusions and Hallucinations in Lewy Body Dementias

Byron Creese, Clive Ballard, Dag Aarsland, Elisabet Londos, Sally Sharp, Emma Jones

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

15 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Determining the Association of the 5HTTLPR Polymorphism with Delusions and Hallucinations in Lewy Body Dementias”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap