Development and application of laser diagnostics - from laboratory devices towards practical combustion engines

Zhenkan Wang

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

262 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat