Development and application of time-lapse ultrasonic tomography for laboratory characterisation of localised deformation in hard soils / soft rocks

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

622 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Handledare
  • Hall, Stephen, handledare
  • Roux, Philippe, handledare, Extern person
  • Viggiani, Giula M.B., handledare, Extern person
StatusPublished - 2013 mars 26

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geoteknik

Citera det här