Development and Implementation of a Mouldable Soft Magnetic Composite

Leif Siesing

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1466 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Development and Implementation of a Mouldable Soft Magnetic Composite”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi