Development and optimization of high-throughput methods to measure Plasmodium falciparum-specific growth inhibitory antibodies

Kristina Persson, C. T. Lee, K. Marsh, J. G. Beeson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1665-1673
TidskriftJournal of Clinical Microbiology
Volym44
Nummer5
DOI
StatusPublished - 2006

Bibliografisk information

5

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Farmakologi och toxikologi

Citera det här