Development and preclinical assessment of novel therapies for Epilepsy. Exploring the potential of human-derived cell lines and glial cell line-derived neurotrophic factor for network inhibition.

Eliska Waloschkova

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

117 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Development and preclinical assessment of novel therapies for Epilepsy. Exploring the potential of human-derived cell lines and glial cell line-derived neurotrophic factor for network inhibition.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap