Development and validation of a novel risk score for asthma exacerbations: The risk score for exacerbations.

Eric D Bateman, Roland Buhl, Paul M O'Byrne, Marc Humbert, Helen K Reddel, Malcolm R Sears, Christine Jenkins, Tim W Harrison, Santiago Quirce, Stefan Peterson, Göran Eriksson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

257 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Identifying patients at risk of future severe asthma exacerbations, those whose asthma might be less treatment responsive, or both might guide treatment selection.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1457-U102
TidskriftJournal of Allergy and Clinical Immunology
Volym135
Nummer6
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Lungmedicin och allergi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Development and validation of a novel risk score for asthma exacerbations: The risk score for exacerbations.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här