Development and validation of a novel risk score for asthma exacerbations: The risk score for exacerbations.

Eric D Bateman, Roland Buhl, Paul M O'Byrne, Marc Humbert, Helen K Reddel, Malcolm R Sears, Christine Jenkins, Tim W Harrison, Santiago Quirce, Stefan Peterson, Göran Eriksson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

259 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Development and validation of a novel risk score for asthma exacerbations: The risk score for exacerbations.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap