Development and validation of an artificial neural network algorithm to predict mortality and admission to hospital for heart failure after myocardial infarction: a nationwide population-based study

Moman A. Mohammad, Kevin K.W. Olesen, Sasha Koul, Chris P. Gale, Rebecca Rylance, Tomas Jernberg, Tomasz Baron, Jonas Spaak, Stefan James, Bertil Lindahl, Michael Maeng, David Erlinge

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Development and validation of an artificial neural network algorithm to predict mortality and admission to hospital for heart failure after myocardial infarction: a nationwide population-based study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Medicin och livsvetenskap