Development and Validation of CRISPR Activator Systems for Overexpression of CB1 Receptors in Neurons

Valentina Di Maria, Marine Moindrot, Martin Ryde, Antonino Bono, Luis Quintino, Marco Ledri

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Development and Validation of CRISPR Activator Systems for Overexpression of CB1 Receptors in Neurons”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap